تلنگر پنجاه و هفتم ( اختصاصی استقبال )

سر و وضعشان به رزمنده ها نمی خورد. تازه آمده بودند جبهه.

بدن هر دویشان پر بود از انواع خالکوبی ها. تو محله قاچاق

فروشی می کردند. مواد مخدر... رفته بودند با هم که دسته روی

محرم را تماشا کنند که مداح می گفت این روزا تو جبهه بچه هامون

دارن از جونشون میگذرن .. یکی شان گفت: واقعا شرم داره،

جوان های مردم تو جبهه دارند خون می دهند آن وقت ما...

توبه کردند و آمدند جبهـه. همیشه دعـا می کردند اثـری

از خال کوبی هایشان نماند. تا اینکه تو عملیات بدر، موشک

هواپیمای عراق مهمان قایقشان شد و حاجتشان بر آورده شد.

بدنشـــان تــکه تــکه شد..

خانوادشون ناراحت بودند که با این همه گناه که اینا تو این

دنیا انجام دادن او دنیا چقدر عذاب میکشن. نزدیک محرم

بود که دوتایی اومدن به خواب امام جماعت مسجد محل

گفتند داریم خیمه عزای آقا رو برپا میکنیم امشب هم سر سفره

آقا امام حسینیم آقا از ما راضیه به خانوادمون بگین خیالشون راحت باشه.

            قاچاق فروشی می کردند.

                 تــــوبه کردند

          بدنشان تــکه تــکه شد.

داریم خیمه عزای آقا رو بر پامی کنیم..

امشب هم سر سفره آقا امام حسینیم.

              آقا از ما راضیـــه...

یاحسین ( ع ) التماس دعا


خادم:

دستانم خالی

وقتی به یادتو می افتم پر می شوند

پر از شـرم

پر از امیـد..

مرا اجابت کن، به حق حرمت امن یجیب بعضی ها..


/ 19 نظر / 41 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الشافیه

صلوات خاصه امام محمد باقر (ع) : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ إﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﺪﯼ ﻭ ﻗﺎﺋﺪ أﻫﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﯼ ﻭ ﺍﻟﻤُﻨﺘﺠﺐ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﮎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭ ﮐَﻤﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﻟﻌﺒﺎﺩﮎ ﻭ ﻣﻨﺎﺭﺍً ﻟﺒﻼﺩﮎ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎً ﻟﺤﮑﻤﺘﮏ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎً ﻟﻮﺣﯿﮏ ﻭ أﻣﺮﺕ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻭ ﺣﺬّﺭﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﯿﺘﻪ ﻓﺼﻞّ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺭﺏ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺻﻠّﯿﺖ ﻋﻠﯽ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺫﺭیة أﻧﺒﯿﺎﺋﮏ ﻭ أﺻﻔﯿﺎﺋﮏ ﻭ ﺭُﺳﻠﮏ ﻭ أﻣﻨﺎﺋﮏ ﯾﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.

الشافیه

صلوات خاصه امام محمد باقر (ع) : ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﻗﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭ إﻣﺎﻡ ﺍﻟﻬﺪﯼ ﻭ ﻗﺎﺋﺪ أﻫﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﯼ ﻭ ﺍﻟﻤُﻨﺘﺠﺐ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﮎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻭ ﮐَﻤﺎ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻤﺎً ﻟﻌﺒﺎﺩﮎ ﻭ ﻣﻨﺎﺭﺍً ﻟﺒﻼﺩﮎ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﺩﻋﺎً ﻟﺤﮑﻤﺘﮏ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎً ﻟﻮﺣﯿﮏ ﻭ أﻣﺮﺕ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻭ ﺣﺬّﺭﺕ ﻣﻦ ﻣﻌﺼﯿﺘﻪ ﻓﺼﻞّ ﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺭﺏ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﺻﻠّﯿﺖ ﻋﻠﯽ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺫﺭیة أﻧﺒﯿﺎﺋﮏ ﻭ أﺻﻔﯿﺎﺋﮏ ﻭ ﺭُﺳﻠﮏ ﻭ أﻣﻨﺎﺋﮏ ﯾﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.

farooj

علیکم السلام . خدا قوت برشما.

سلاله زهرا

وقت تکبیر و دعا و صلوات است امروز مهدی صاحب زمان در عرفات است امروز کاش این عرفات آخر هجران باشد صبح فردا فرج مهدی زهرا باشد

خادم الشهدا(میشداغ)

سلام عیدتان روشن به نور استجابت... به روزم.. یا علــــــــــــــــی

دلتنگم ودرگیرم

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااااااااام سلاااااااااااااااااااام سلااااااااااااااام سلاااااااااام سلاااااام سلاااام سلاام سلام .♥ .♥ ..♥ ...♥ ....♥ .....♥آپم بهم سر بزني خوشحالم مي‌كني ....

باران

مصراع نخست ، کربـلا می خواهــم در مصرع بعد ، کربـلا میخواهــم ایراد ندارد ، به کسی چه؟ اصلا شعر خودم است ، کربـلا می خواهـم ..... التماس دعا

کمی بالاتر

شهید همت: تنها به یاد خدا باشید به او پناه ببرید و توکل به خدا داشته باشید.

شاکرمی

[گل]عید ولایت بر شما مبارک[گل]