زبانش زخم شده بود..

طلبه ای بود قطع نخاعی..

وسط امتحانات مرخصی می خواست.

گفتم: الان چرا ؟ حیفه .. گفت: از خانواده ام خجالت می کشم

که دائما به آنها بگویم کتاب را برایم ورق بزنید.

برای همین با زبانم ورق می زنم.

 

ولی الان دیگر زبانم زخم شده است...

 

یا زینب  التماس دعا

برچسب ها : تلنگر بیست و هفتم