روی پر های من بزن مهری         بی نشانم نشانه می خواهم

تا حالا دیدی من دیدم این کبوترای حرم امام رضا زیر پراشون آستان

حرم امام رضا یه مهری می زنه بخدا آدم وقتی نگاه می کنه گریش می گیره

میگه خدایا کبوتراشم معلومن با همه فرق می کنن اینا وقتی رو بوم امام رضا

بشینن دیگه جای دیگه..

 چند ساله میری مشهد ...

کفتر خانگی این حرمم           دانه از اهل خانه می خواهم

                    بد حسابم ولی حسابم کن

بخدا بد حسابم هرکی تو دله خودش مرور کنه از دفعه قبل که رفتی

پیش امام رضا تا الان چه قولایی به امام رضا دادی به کدوماش

عمل کردی اگه من خودم ببینم الان جلوی امام رضا خجالت دارم

میکشم چرا دوباره منو دعوت کردی من که بد حسابی کردم

من بدحسابم ولی توکه خوش حسابی تو قول بدی زیر قولت نمیزنی

یه اسمی رو ببر بدون شک تو دل امام رضا جا میشی..

قسمت میدهم به جان جواد      بعد اگر خواستی جوابم کن

*

یه گنجشکی اومد رو پای آقا نشست نوک زد سرو صدا کرد

اصحاب همه با تعجب گفتن یا امام رضا این گنجشک چی میخواد

حضرت گفت از ما طلب کمک کرده .. حضرت فرمود این گنجشک

 به من آدرس داد پشت این مسجد یه خرابست گفت من لونم اونجاست

بچه هام در خطرن یه مار داره تهدیدشون میکنه ..

رفتن اصحاب به همون آدرس دیدن یه لونه گنجشکه چندتا جوجه هم

داخلشه دیدن مار اونجاست سریع جوجه ها رو نجات دادن اومدن به

حضرت گفتن همون کاری که فرمودین انجام دادیم..

ساعتی گذشت میگن دوباره این گنجشک اومد هی دور سره امام رضا

می چرخه آقا دوباره چی می خواد حضرت فرمود اومده تشکر کنه..

یا امام رضا منم اومدم دورت بگردم آقا جان..

کیه که میگه زندگیم مدیون امام رضا نیست ..

امام رضا به اسم عموش حساسه ...

ای خداوند عشق و احساس                              نظری کن به خاطر عباس

 

                                         برچسب ها : تلنگر یازدهم